Naučná stezka "Proč chodit daleko? ...raději zůstaňte v Křinicích"

Naučná stezka vede převážně po turisticky neznačených cestách a začíná v horní části obce. Seznámí vás s místní historií, drobnými památkami ve volné krajině, místní těžbou nerostů a dalšími zajímavostmi. Dočtete se také o pověstech nebo Broumovském meteoritu. Obec Křinice je jedinou vesnickou památkovou rezervací na Broumovsku. Spatříte zde unikátní místní lidovou architekturu.

Naučná stezka má celkem 19 zastavení:

Cesty a procesí – O založení Křinic – Broumovské statky – Brána času – Památková rezervace – Kolem Ameriky – Život u vody – Sochy a kříže v krajině I. – Ovocnářství – Sochy a kříže v krajině II. – Klinické pověsti – Život na vsi – Vodovod a prameny – Broumovský meteorit – Těžba nerostů – Zdroje vody pro Broumov – Příroda a jejich ochrana – Církevní památky v okolí – Vesničtí tkalci

Vyhledat místo
Interaktivní mapa