XX. Dny poezie v Broumově

XX. Dny poezie v Broumově

Chtěla bych vás velmi srdečně pozvat na XX. Dny poezie v Broumově, které se budou konat 18. 10. – 20. 10. 2019.
Setkání se uskuteční za podpory Královéhradeckého kraje, Města Broumova, Agentury pro rozvoj Broumovska, obce Křinice, podpoří jej také Komitet Organizacijny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskej a budou součástí 30. Polsko-českých dnů křesťanské kultury a 15. Východočeského podzimního uměleckého maratónu pořádaného Střediskem východočeských spisovatelů.

Cílem setkání je obohatit kulturní život Broumova, přiblížit žákům a studentům broumovských škol a Královéhradeckého kraje současnou poezii a její tvůrce, vytvořit prostor k vzájemnému poznávání a prezentaci tvorby zúčastněných autorů, obohatit jejich tvorbu o novou inspiraci a přispět ke zkvalitnění jejich tvorby.

Na co se můžete těšit?
* Na autory z Čech, Moravy, Polska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny různého věku, vzdělání, profesí i literárních zkušeností.
* Na příjemnou, přátelskou a tvůrčí atmosféru a přívětivé prostředí v Obecním domě v Křinicích (bývalá škola).
* Na poetické večery a dílny.
* Na sborník zúčastněných autorů a antologii vybraných autorů posledních deseti let .
* Na autorská vystoupení v Broumově, v Křinicích a Ludwikowicích, v nichž mají účastníci možnost představit
své verše sobě navzájem i veřejnosti.
* Na procházku Broumovem a Křinicemi.
* Na výstavu obrazů z plenérů v Křinicích a výstavu fotografií z česko-polského pohraničí
* Na zrekonstruované sály Broumovského kláštera a klášterní zahradu

Další informace :
Převážná většina účastníků bude ubytována v Obecním domě v Křinicích ve větších pokojích.
Zájemci o ubytování ve dvou si mohou zajistit ubytování v soukromí na vlastní náklady.
Stravování a ubytování účastníků je zahrnuto v účastnickém poplatku.
Účastnický poplatek:
základní 250 Kč (pro ty, kteří se zúčastní jenom prvního dne)
snížený 350 Kč (pro ty, kteří se zúčastní prvního a druhého dne)
na celý program 450 Kč
Přihlášky na Dny poezie a 2 až 3 kratší básně, kterými se chcete prezentovat ve sborníku zašlete do 20. 7.
e-mailem na adresu: kopecka.vera@volny.cz nebo poštou na adresu Mgr. Věra Kopecká, Křinice 8, 550 01.
Těm, kteří se přihlásí a do Broumova nepřijedou, budou publikace (sborník a antologie) zaslány na požádání po zaplacení základního účastnického poplatku.
Připravte si rovněž 1 – 2 básně na zahajovací autorské čtení, čtení v Křinicích a Ludwikowicích.
Případné dotazy vám zodpovím ráda prostřednictvím e-mailu.
Uvítám vaše náměty pro dílny.
Moc se těším na setkání s vámi.
Věra Kopecká

 

Datum konání:
18.10.2019 - 20.10.2019 
Místo konání:
Broumov - Broumov
Vyhledat místo
Interaktivní mapa