Moderní umění

Moderní umění
Jan Merta/ MORALITY

Jan Merta/ MORALITY

Jan Merta (nar. 1952 v Šumperku) je jedním z nejdůležitějších malířů přelomové generace 80. let, která na základě reflexe dobových postmoderních tendencí i na základě vlastní situační sebereflexe vnesla do českého výtvarného umění radikální změny a vymezila se v plné míře vůči rozkladné atmosféře pozdní fáze reálného socialismu a vůči jeho oficiálnímu výtvarničení.

  • 4.5.2019
  • VýstavaVýstava

Tipy z katalogu