Místní pověsti

Místní pověsti
Husitská mincovna na Ostaši

Husitská mincovna na Ostaši

Romantická zákoutí ve skalách si přímo říkají o tajuplné příběhy. Následující pověst se váže k událostem v kraji v době, kdy zde husité drancovali kláštery a bohatá panství. Tehdy prý ve sluji poblíž Kočičího

Suchodolské zjevení

Suchodolské zjevení

10. srpna 1892 spatřila čtrnáctiletá Kristina Ringlová v lese u Suchého Dolu zjevení vysoké ženské postavy v černé šatě, sahajíc až na zem. Neznámá jí třikrát pozdravila: „Pozdrav Pán Bůh“. Po čtrnácti dnech

Pověst o zrádci

Pověst o zrádci

Hubení kacířů ohněm i mečem bylo heslem vojsk slezských knížat, táhnoucích na pomoc králi Zikmundovi v bojích proti husitům. Vojska přišla do Čech zřejmě přes Broumov, kde našla podporu. Nejbližším cílem

Pověst o Kovářově rokli

Pověst o Kovářově rokli

Během sedmileté války se v roklinách Stěn usadila loupežnické banda. Loupežníci, vlastně zběhové z válčícího vojska, přepadali obchodníky jedoucí na trh nebo kladskou cestou za hranice. Jejich ozbrojené tlupy zajížděly loupit až

Zkamenělá princezna

Zkamenělá princezna

Na vrcholu Boru je možno vidět mezi mnoha různými skalními útvary také zkamenělý zámek a postavu sedící dívky. Podle pověsti byla ona dívka dcerou mocného čaroděje, majitele zámku. V kámen jí proměnil

Smrk u Březové

Smrk u Březové

Pohraniční víska Březová se tulí mezi stráněmi v cípu hranic proti České Čermné a vstup do ní střeží kopce s poetickými jmény, Červenáč a Kodrcoun. Na poloviční cestě mezi ní a slaným,

O křížku u Zlíčka

O křížku u Zlíčka

  Jdeme-li z Hronova kolem hřbitova přes Fara ke Zlatíčku a Vysoké Srbské, míjíme na plání před Zlíčkem po levé straně křížek. V jeho okolí se prý v dřívějších časech zjevoval starý

Dvůr ve Slaném

Dvůr ve Slaném

Obec Slané má jméno podle rytířského rodu Slanských, který vlastnil zdejší dvůr. Na konci 16. století byl jeho majitelem Tobiš Slanský, tvrdý a krutý pán, stužující robotný lid. Život

Ochránce borských lesů

Ochránce borských lesů

Na Boru bývaly odnepaměti hluboké lesy. Věřilo, že je chrání zázračná moc a ten, kdo se odváží na ně sáhnout, za svou odvahu draze zaplatí. V 19. století se stal

Hrob na rozcestí

Hrob na rozcestí

 Asi 20 minut cesty od Levína směrem na českou Olešnici stojí kaple Jana Nepomuckého z roku 1730. Byla prý postavena kousek od rozcestí, na němž byla kdysi upálena Bróta Ducháčová,

Hastrman v Chudobě

Hastrman v Chudobě

Když v Chudobě poprvé vyvřela kyselá voda, vystavěli kolem pramene takové starodávné stavení s malými okýnečky. Tam byla první lázeňská studna. Ale brzy tam zřídili opravdové lázně, aby se ta vida účelně

Hromový kámen na Boru

Hromový kámen na Boru

Bor sloužil pro svou nepřístupnost jako časté místo úkrytu.  Dobách válečných sem utíkali lidé z okolí, a tehdy se jich tu schovávalo, i když na krátkou dobu, třeba

Panna v Hejšovině

Panna v Hejšovině

Hejšovina je druhá dominanta kladského pomezí. Z české strany se nenápadně krčí o krok zpátky za Borem, a tak vypadá nižší. Ve skutečnosti však Bor převyšuje, trůní nad veškerým

Hadí král na Hejšovině

Hadí král na Hejšovině

Hejšovina, ta krásná dvojitá hora, byla odjakživa považovaná za tajuplnou. Mnohé skály na jejích dvou vrcholech představovaly ve fantazii lidí různé předměty, ale i zvířecí a lidské

Zničení Homole

Zničení Homole

Mezi Levínem a Dušníky je výrazný kopec ve tvaru homole cukru, který se opravdu Homole jmenuje. Na jeho vrcholu stával mohutný hrad, k němuž náleželo panství sousedící s majetkem náchodského

Pastýřský kámen

Pastýřský kámen

Kolem poutního místa Vambeřic bývaly rozsáhlé louky, kde se pásl dobytek místních sedláků. Jedním z pastevců byl chlapec z nejnuznější chalupy v obci. Jeho rodiče byli tak chudí, že měl často

Čertova skála

Čertova skála

Vpravo od silnice z Velké Čermné směrem k Boru stojí výrazná skála, které se říká Čertova, Němci na ni připevnili tabulku s nápisem „Der sagenhafte Teufelstein“, tedy bájný Čertův

Kostelík v Březové

Kostelík v Březové

Březová je starobylá vesnička, písemně zmiňovaná už v roce 1400. Na počátku své existence byla součástí panství hradu na Homoli, ale od začátku 17. století se stala, stejně

Sluj českých bratří

Sluj českých bratří

Odboj českých stavů proti králi Ferdinandu II. Byl vítězným císařským vojskem v bitvě na Bílé hoře poražen. Hlavní původci povstání byli popraveni a tisíce evangelických rodin opustilo svou vlast. Protestanské vyznání

O původu kapličky na Hvězdě

O původu kapličky na Hvězdě

Na skále, kde stojí nynější hvězdecká kaplička, vztyčen byl na začátku 18. století vysoký kříž se zlacenou hvězdou, která pocházela z broumovského kláštera z Červené věže. Roku 1733 dal

O původu kaple na Ostaši

O původu kaple na Ostaši

Na začátku 16. století obýval v Polici dům číslo popisné 12 jeden silně věřící měšťan a horlivý katolík jménem Petr Bílek. Bílkův praděd byl věrný Husovu učení a při slezském krveprolití

Tipy z katalogu