Místní pověsti

Místní pověsti
Husitská mincovna na Ostaši

Husitská mincovna na Ostaši

Romantická zákoutí ve skalách si přímo říkají o tajuplné příběhy. Následující pověst se váže k událostem v kraji v době, kdy zde husité drancovali kláštery a bohatá panství. Tehdy prý ve sluji poblíž Kočičího

Suchodolské zjevení

Suchodolské zjevení

10. srpna 1892 spatřila čtrnáctiletá Kristina Ringlová v lese u Suchého Dolu zjevení vysoké ženské postavy v černé šatě, sahajíc až na zem. Neznámá jí třikrát pozdravila: „Pozdrav Pán Bůh“. Po čtrnácti dnech

Pověst o zrádci

Pověst o zrádci

Hubení kacířů ohněm i mečem bylo heslem vojsk slezských knížat, táhnoucích na pomoc králi Zikmundovi v bojích proti husitům. Vojska přišla do Čech zřejmě přes Broumov, kde našla podporu. Nejbližším cílem

POVĚST O KOVÁŘOVĚ ROKLI

POVĚST O KOVÁŘOVĚ ROKLI

Během sedmileté války se v roklinách Stěn usadila loupežnické banda. Loupežníci, vlastně zběhové z válčícího vojska, přepadali obchodníky jedoucí na trh nebo kladskou cestou za hranice. Jejich ozbrojené tlupy zajížděly loupit až

Zkamenělá princezna

Zkamenělá princezna

Na vrcholu Boru je možno vidět mezi mnoha různými skalními útvary také zkamenělý zámek a postavu sedící dívky. Podle pověsti byla ona dívka dcerou mocného čaroděje, majitele zámku. V kámen jí proměnil

Smrk u Březové

Smrk u Březové

Pohraniční víska Březová se tulí mezi stráněmi v cípu hranic proti České Čermné a vstup do ní střeží kopce s poetickými jmény, Červenáč a Kodrcoun. Na poloviční cestě mezi ní a slaným,

O křížku u Zlíčka

O křížku u Zlíčka

  Jdeme-li z Hronova kolem hřbitova přes Fara ke Zlatíčku a Vysoké Srbské, míjíme na plání před Zlíčkem po levé straně křížek. V jeho okolí se prý v dřívějších časech zjevoval starý

Dvůr ve Slaném

Obec Slané má jméno podle rytířského rodu Slanských, který vlastnil zdejší dvůr. Na konci 16. století byl jeho majitelem Tobiš Slanský, tvrdý a krutý pán, stužující robotný lid. Život

Ochránce borských lesů

Na Boru bývaly odnepaměti hluboké lesy. Věřilo, že je chrání zázračná moc a ten, kdo se odváží na ně sáhnout, za svou odvahu draze zaplatí. V 19. století se stal

Hrob na rozcestí

 Asi 20 minut cesty od Levína směrem na českou Olešnici stojí kaple Jana Nepomuckého z roku 1730. Byla prý postavena kousek od rozcestí, na němž byla kdysi upálena Bróta Ducháčová,

Hudební festival

Desítka výjimečných hudebních podvečerů s klasickou hudbou v unikátní atmosféře barokních kostelů, to je hudební festival Za poklady Broumovska. Desítka výjimečných hudebních podvečerů s klasickou hudbou v unikátní atmosféře barokních kostelů, to je hudební festival Za poklady Broumovska.

Pokračovat

Tipy z katalogu