Noviny Broumovska - léto 2010

Vyhlídková místa Broumovska

Broumovská kotlina je na jihu a západě výrazně omezena vysokým a skalnatým hřebenem Broumovských stěn. Jeho svah do kotliny upadá velmi příkře a s převýšením až přes 300 metrů. Tento výškový rozdíl umožňuje, že dobře přístupné vrcholové partie hřebene se staly místy vynikajících výhledů až k velmi vzdáleným obzorům.

Broumovské stěny se stavbou svého terénu velmi odlišují ve svojí severní a jižní části i přesto, že jsou tvořeny shodnými pískovcovými vrstvami. Zatím co severní část je tvořena pouze jedním nesouměrným hřebenem příkře upadajícím do Broumovské kotliny a daleko mírněji klesajícím směrem k Polici nad Metují, má jižní část zcela odlišnou stavbu. Zhruba od obce Slavný jsou Broumovské stěny tvořeny třemi pískovcovými masívy, které jsou od sebe výrazně odděleny geologickými zlomy, které se dnes projevují jako zahloubená údolí a nebo rokle. Od západu je to pískovcová plošina Signálu ( 707,8 m n.m.), uprostřed největší výšky dosahující Božanovský Špičák ( 772,7 m n.m.) a na východě nejvýraznější pískovcová plošina Velká kupa – Koruna ( 769,3 m n.m.).

Tyto tři masívy jsou ve svých okrajích a po celých temenech kryty divokým pískovcovým terénem nejen bizardních a romantických skal, ale i četných pseudokrasových slují a jeskyní. Velkou turistickou přitažlivost těchto terénů vedle skalních partií ještě navyšuje existence míst s dalekými výhledy, která jsou zpřístupněna turistickým značením a rovněž i na potřebných místech zabezpečena ( schody, zábradlí apod.). Na několik těchto unikátních vyhlídkových míst Vás nyní chceme pozvat. Za výchozí bod našeho putování je možno zvolit Pánův kříž, důležitou křižovatku turisticky značených cest v jižní části Broumovských stěn na historické trase poutní Vambeřické cesty. Místo je dobře přístupné jak červeně značenou hřebenovou cestou ( od Slavného), tak od Machova a Řeřišného, nebo od Božanova z Broumovské kotliny. Také zde končí asfaltová lesní svážnice vycházející od Slavného, nachází se tu i kryté turistické odpočívadlo a velký informační panel.

Junácká vyhlídka bude nejníže položeným z námi navštívených vyhlídkových bodů. Nachází se na žlutě značené turistické stezce směřující od Pánova kříže přes skalní Soví hrádek do osady Řeřišný. Vyhlídka se nachází necelý 1 km západně od Pánova kříže, dostupná jen krátce a mírně stoupající stezkou. Značená krátká odbočka nás skalním průchodem dovede na okraj strukturní plošiny s množstvím skal. Přes nižší nadmořskou výšku tato vyhlídka poskytuje výhled k příkrým skalním okrajům jižního ukončení Broumovských stěn, ale především hluboko do Machovské kotliny a přes blízkou státní hranici na rozsáhlý skalnatý masív Stolových hor v Polsku, vrcholící rozložitým Borem  (polsky Skalniak, 915 m n.m.) nad Machovem a ještě vyšší dvouvrcholovou Hejšovinou ( pol. Szczeliniec, 919 m n.m.).

Od Pánova kříže na východ je možno se vydat na vyhlídku Božanovský Špičák. Na tento nejvyšší vrchol celých Broumovských stěn, dosahující 772,7 m n.m., vede jeho ukloněným temenem žlutě značený turistický okruh. Ten při příkrém skalním okraji, asi v polovině délky okruhu, dosahuje zábradlím opatřenou skalní vyhlídku. Na trase jen mírně stoupající stezky návštěvník prochází malým skalním bludištěm s řadou pojmenovaných skalních útvarů, z nichž mnohé mají typickou formu skalních hřibů. Na temenech těchto skal jsou častým jevem i zahloubené skalní mísy. Samotná vyhlídka poskytuje široký výhled do Broumovské kotliny, do Kladské kotliny v Polsku, na blízké Stolové hory s nejvyšší Hejšovinou a s masívem Králického Sněžníku nebo i Jeseníků na nejvzdálenějším horizontu.

Koruna je další atraktivní skalní vyhlídkou, k níž však od Pánova kříže vede již náročnější výstup. Zeleně značenou lesní cestou se nejprve dojde na asi 1 km vzdálený Zelený hájek ( je zde také křížení turistického značení), odtud již po žlutě značené stezce nejprve krátce ale prudce vystupuje na nejvýchodnější strukturní plošinu Broumovských stěn a pokračuje zhruba další km k jihovýchodu. Skalami a hustým lesem pokrytým temenem stezka prochází až do jejího skalnatého ukončení, ze kterého do volného prostoru vyčnívá romantická skalní vyhlídka. Od bezpečného zábradlí se zde před návštěvníkem otevírá široký výhled na Broumovsko kotlinu a hraničními Javořími horami a Sovími horami na východě, zatím co k jihu se rozprostírá výhled na polskou Kladskou kotlinu a Stolové hory. Obzor v tom směru uzavírá vzdálený Králický Sněžník, Rychlebské hory a nejvzdálenější Jeseníky – Koruna je skutečně mimořádné vyhlídkové místo i svým skalním malebným prostředím.

Kamenná brána je další ( v našem výběru poslední) skalní vyhlídkou, která se nachází při východním okraji vrcholu Velké kupy ( 708,4 m n.m.), na severním okraji pískovcové strukturní plošiny, táhnoucí se odtud až po Korunu. Od Pánova kříže je k ní přístup nejprve shodný jako na Korunu, po příkrém výstupu od Zeleného hájku na skalní plošinu je však nutné při rozdvojení žlutě značené cesty odbočit do leva a celou plošinu s množstvím skalních partií přejít až na Velkou kupu. Krátká odbočka pak návštěvníka dovede až k samotné vyhlídce. Seskupení okrajových skal překlenuté velkým skalním blokem nese příhodný název Kamenná brána. Toto romantické místo bylo zřejmě známé odedávna a dokonce nejstarší písemná zpráva o výletu klášterní vrchnosti do skal a za výhledy z roku 1672 se týká tohoto mimořádného místa. Zpod kamenného oblouku se naskýtá výhled na celou Broumovskou kotlinu i její kopcovitou obrubu na severu i na východě, kterou tvoří pohraniční Javoří hory a vzdálenější Kamenné ( Suché) hory a Soví hory v Polsku.

Skalní vyhlídky v této části Broumovských stěn patří k prvořadým přírodním pozoruhodnostem Broumovska, jejichž návštěva se za vynaloženou námahu potřebnou k jejich dosažení bohatě odmění.

Dokumenty ke stažení

Celé číslo letních novin Broumovska si můžete stáhnout z tohoto pdfodkazu. (pozor velikost soubrou je 15 MB)

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zde

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Partner:
Partner / Město Broumov