Destinační spolupráce

Destinační spolupráce

Společnost pro destinační management Broumovska o. p. s. se pravidelně schází s pracovníky informačních center regionu. Pracovní skupina SDMB se potkává každých 14 dní a vymýšlí a řeší destinační management regionu. Během roku se potkává s veřejností i se subjekty, kteří pracují nejen v cestovním ruchu, a to na pořádaných seminářích. 

Destinační společnost Broumovska spolupracuje s Královéhradeckým krajem, s CzT, s podnikatelskými subjekty Broumovska a místní veřejností. Cílem této spolupráce je rozvíjet potenciál cestovního ruchu ve prospěch jeho obyvatel.

Podporou společnosti je Fond Členů Destinace – ze získaných prostředků se pak vydávají letáky, noviny a další propagační materiály. Posilujeme vnitřní identitu Broumovska a snažíme se ji jednotně sdílet s okolím.

Stále hledáme nástroje na budoucí vývoj a reagujeme na potřeby cestovního ruchu. Naše destinační společnost je koordinátorem místních produktů a vystupuje pod značkou Broumovsko – regionální produkt a to od roku 2011. 

V následujících oknech si můžete přečíst zprávy z činnosti SDMB.

Rok 2020

Rok 2020

Obnovujeme webové stránky Broumovska. Rozjíždíme Instagram s místními influencery. Noviny Letní.Broumovsko budou k dostání v dubnu.

Rok 2019

Rok 2019

Postoupili jsme v evropské soutěži do první pětky TOP excelentních destinací. Obnovili jsme web geoparku a bike resortu Broumovsko.  

Rok 2018

Rok 2018

Stali jsme se Národním Geoparkem Broumovsko. Účastnili jsme se veletrhů a zapojili se do evropského projektu Interreg. 

Kam na výlet?