umístění
ONLINE

Začátek: 27.6.2020 18:00

Festival můžete podpořit online na www.darujme.cz/projekt/1203098

Sledujte online na www.zapoklady.cz

 

Za poklady Broumovska: Filharmonie HK, dirigent A. S. Weiser, klavírista M. Novák

Za poklady Broumovska: Filharmonie HK, dirigent A. S. Weiser, klavírista M. Novák

Pouze online (původní místo konání: Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha)

Sledujte online na www.zapoklady.cz

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Andreas Sebastian Weiser, Matyáš Novák, klavír

Program:
L. van Beethoven: Klavírní koncert č. 1 C dur
W. A. Mozart: Symfonie č. 35 D dur K 385 „Haffnerova“

Tématem, které festival Za poklady Broumovska zajímá, je propojování. V tomto případě propojování špičkových osobností a souborů v rámci jednoho regionu. Festival přizve na Zahajovací koncert v kostelích broumovské skupiny nejvýznamnější symfonický orchestr regionu – Filharmonii Hradec Králové a mladého úspěšného pianistu Matyáše Nováka. Společně provedou Klavírní koncert č. 1 C dur Ludwiga van Beethovena, a to nejen z důvodu beethovenovského výročí, které si v roce 2020 připomeneme, ale především proto, že v hudebním archivu broumovského kláštera, v dosud nezpracované části hudebnin, která je umístěna v broumovském klášteře, byl při průzkumu v letošním roce nalezen pozoruhodný dobový kaligrafický opis prvého vydání Beethovenova klavírního koncertu C dur. Je zapsán velice pečlivě osobitým písařem, z jehož produkce se v archivu nachází i několik dalších opisů především děl skladatelů vídeňského klasicismu. Opis Beethovenova klavírního koncertu je proveden naprosto vzorově, písařova ruka svým způsobem předčí v čitelnosti a úpravě původní vídeňský tisk. Dochovaný rukopis patří mezi vzácné prameny a doklady Beethovenovy hudby na našem území. Představování zapomenutých děl broumovského archivu je jedním z cílů festivalu a navazujeme tak touto myšlenkou i na minulé roky, kdy festival uvedl školskou hru Augustina Šenkýře, nebo díla jeho současníků.

Festival můžete podpořit online na www.darujme.cz/projekt/1203098
Svým příspěvkem pomůžete kostelům na Broumovsku, festivalu k dofinancování online přenosů koncertů, podpoříte účinkující hudebníky a pomůžete nám popularizovat klasickou hudbu v odlehlém regionu.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa