Konference cestovního ruchu

V úterý 19. května se v multifunkčním sále Dřevník, v areálu klášterní zahrady uskutečnila konference cestovního ruchu, která se zaměřila na destinační management a rozvoj cestovního ruchu v regionech. Všem přítomným představili zástupci destinačního managementu regionu Broumovska hlavní marketingové aktivity a spolupráci s partnery cestovního ruchu na mezinárodní, národní i regionální úrovni.

"Na konferenci zavítalo celkem 11 přednášejících z různých koutů České republiky. Přítomní se tak během celodenní konference dozvěděli o projektu filmového turismu CzechTourismu, marketingových aktivitách Královéhradeckého kraje a společných projektech s Broumovskem. Své činnosti představili také „sousedi“ z regionu Kladské pomezí a polského Valbřišska. V dalším bloku konference zazněly příspěvky na téma Bike resort Valašsko, DM Vysočina a Geopark Železné hory. Účastníci konference si v závěru dne prohlédli revitalizovanou část broumovského kláštera a klášterní zahrady," informovala Markéta Hanušová z pořádající Společnosti pro destinační management Broumovska. 

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
e-mail: sdmb@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Markéta Hanušová
e-mail: marketah@broumovsko.cz
mobil: +420 733 739 728

Letní noviny Broumovska

Barokní Broumovsko - Benediktinský klášter sv. Václava, Dřevěná škola roubenka, barokní Ivanitská poustevna, drobné sakrální památky, křížové cesty, skalní města v barokní krajině, broumovská skupina kostelů a scenérie přírodních krás, to je kulturní krajina Broumovska.Podívejte se na noviny v PDF formátu (7 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zde

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Partner:
Partner / Město Broumov